bLOG της Συνδικαλιστικης παραταξης

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

η ταφόπλακα σε ότι είχε απομείνει απ τα υπηρεσιακά..


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.:  213.131.3378, -3373, -3215, -3394
Fax :   213.131.3389
E mail: hrm@ydmed.gov.gr


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Αθήνα,  25/9/2014Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ. 23477ΠΡΟΣ:
Όλα   τα   Υπουργεία,   Γενικές   &   Ειδικές
Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Κοινοποίηση: Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα,
adedy@adedy.gr 


ΘΕΜΑ:    Συμπληρωματική  εγκύκλιος  για  τις  εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων  των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.37.17/1102/οικ.14278/5.6.2014 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ) αναφορικά  με τις εκλογές  αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και   δεδομένης της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων που τροποποιούν τις   Οργανικές Διατάξεις των υπηρεσιών, εν προκειμένω των Υπουργείων,    τα οποία εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών»  του  ν.4178/2013,  όπως  ισχύει,  και  των  σχετικών  διατάξεων  του  ν.
4275/2014 (Α΄ 149), διευκρινίζονται τα εξής:

1.   Σύμφωνα      με      τις      διατάξεις      των      άρθρων      2      και      3      της      αριθ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄684) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρόπος, διαδικασία   και   προϋποθέσεις   εκλογής   των   εκπροσώπων   των   υπαλλήλων   στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επίσης το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2.   Σύμφωνα        με        τις        διατάξεις        του        άρθρου        1        της        αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17.9.2001 (Β΄ 1246) υπουργικής απόφασης, μπορούν να  παρατείνονται,   όλες ή μερικές,  οι  προθεσμίες  για  την  ανάδειξη  των  αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί την εποπτεία προκειμένου για τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια ν.π.δ.δ, ύστερα από εκτίμηση των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε υπηρεσίας.

3.   Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου   του ν.
3839/2010 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4275/2014: «1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες… 3. Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασής τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά».

4.   Τέλος, σύμφωνα   τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4275/2014,  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  έναρξη  ισχύος  των  οικείων οργανικών διατάξεων – προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ΄ εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2014 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, ήτοι τέλος Νοεμβρίου 2014,   συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων, εν προκειμένω των Υπουργείων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω   διατάξεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι τέλος Αυγούστου δημοσιεύτηκαν οι νέες οργανικές διατάξεις των Υπουργείων, η έναρξη ισχύος των  οποίων  προσδιορίζεται  εντός  διμήνου  από  τη  δημοσίευσή  τους,  ήτοι  τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους,   οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των Υπουργείων καλούνται:

α) να προβούν, μετά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 της εγκυκλίου,   κατά   περίπτωση   και   εφόσον   απαιτείται    στην  εκ  νέου  σύσταση  ή τροποποίηση της σύστασης    των υπηρεσιακών τους συμβουλίων, ενός ή περισσοτέρων εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες και να καθοριστεί η αρμοδιότητα αυτών και οι υπάλληλοι που υπάγονται σε αυτά.

β) περαιτέρω και εφόσον συσταθούν νέα ή περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συμβούλια στον οικείο φορέα   και καθοριστούν οι αρμοδιότητες εκάστου αυτών, θα πρέπει να εκδοθεί και η προαναφερόμενη απόφαση του οικείου Υπουργού περί παράτασης των προθεσμιών για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων, ιδίως εφόσον επηρεάζονται οι πίνακες εκλογέων αλλά και οι πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων.


Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), «1.… Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία». Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αποχωρήσουν ή απολέσουν την ιδιότητα για την οποία ορίστηκαν εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.  Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014, θα πρέπει στις αποφάσεις  παράτασης που θα εκδοθούν  η  ημερομηνία  ψηφοφορίας  να  οριστεί  με  γνώμονα  την  προαναφερόμενη διάταξη, ούτως ώστε   η ψηφοφορία να έχει διεξαχθεί το αργότερο ως   το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου 2015, η δε σχετική προκήρυξη που θα καθορίζει την ημερομηνία ψηφοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στον Ιανουάριο.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας σχετικά με την παράταση όλων των προθεσμιών της διαδικασίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων. 


Ο Γενικός ΓραμματέαςΘεόδωρος Λιβάνιος

Εσωτερική διανομή :
-  Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
-  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- Δ/νση Διοικητικού ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΣάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ (Ε.Ε.Κ.Ε.) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Πολιτισμού


            Την Πέμπτη, 25/9, κλιμάκιο έξι Βουλευτών της ΕΕΚΕ Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τους  Μαρία Κανελλοπούλου, Τάσο Κουράκη, Τζένη Βαμβακά, Έφη Γεωργοπούλου, Μάνια Παπαδημητρίου και Άννα Χατζησοφιά συναντήθηκε με τον Υπουργό Πολιτισμού Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν 2 ώρες και στη διάρκειά της συζητήθηκε μεγάλο μέρος από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Πολιτισμός στη χώρα μας.
Για το Μέγαρο Μουσικής, ο Υπουργός υποστήριξε ότι τα δύο κτίρια και η Διοίκηση του  Μεγάρου πρέπει να περιέλθουν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, καθώς το Δημόσιο χρηματοδοτεί και πληρώνει τα δάνεια του Οργανισμού.
Στην ερώτηση για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας ο Υπουργός απάντησε ότι δεν είναι στις προθέσεις του ούτε να κλείσει, ούτε να συγχωνευτεί με το Εθνικό Θέατρο. Υποσχέθηκε άμεση έκτακτη εκταμίευση χρημάτων, η οποία βέβαια δεν θα καλύπτει τα συσσωρευμένα χρέη του ΚΘΒΕ αλλά θα προσφέρει κάποια «ανάσα» στη λειτουργία του.
Όσον αφορά στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δήλωσε πως επίσης δεν επιθυμεί το κλείσιμό τους, αλλά  η υπόσχεση που αποσπάσαμε για αύξηση των επιχορηγήσεών τους  από 46.000 σε 66.000 ετησίως, στην πράξη απλώς οδηγεί τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα σε «αργό θάνατο», όπως του επισημάνθηκε εκ μέρους των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Για τα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ της χώρας και για το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας ο Υπουργός απάντησε ότι θα τους υποδείξει τρόπους ώστε να αναζητήσουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Τέθηκαν υπόψιν του οφειλές του δημοσίου ύψους 86.000 Ευρώ προς προς τους επαγγελματίες που συνεργάζονται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας, για τις οποίες απέφυγε να δεσμευτεί.
Δεν υπήρξαν απαντήσεις για ενδεχόμενη επαναλειτουργία του ελληνικού διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και για την απόδοση του 1,5% από τα τηλεοπτικά κανάλια στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Για το ζήτημα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. απάντησε πως το Νοέμβριο θα υπάρξει σχετική απόφαση.
Σχετικά με το Τ.Α.Π., ο Υπουργός αναγνώρισε ότι είναι υποστελεχωμένο και πρότεινε την πιστοποίηση ιδιωτικών εργαστηρίων για την παραγωγή αντιγράφων. Η θέση αυτή βρήκε αντίθετους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υποστήριξαν την ανάγκη ενδυνάμωσης του Τ.Α.Π. με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να εκπληρώσει με επάρκεια τον ρόλο του.
Για το ζήτημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, το οποίο, όπως επεσήμαναν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν να αποφέρει σοβαρά έσοδα στα δημόσια ταμεία, η απάντηση εκ μέρους του Υπουργού ήταν πως θα συνεχιστεί η πιλοτική χρήση του μόνο σε ορισμένους χώρους.
Για τη λειτουργία του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην Αθήνα και για το Μουσείο  Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά ο Υπουργός, πέραν της αισιοδοξίας που διατύπωσε, δε δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.  Υποστήριξε επίσης ότι αναζητεί τρόπους να αποδοθεί το καταδυτικό επίδομα που ζητούν οι καταδύτες αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επιπλέον, δήλωσε ότι θα εκδοθεί απόφαση για να αποδίδεται το 1% των συμβατικών προϋπολογισμών κατασκευής δημοσίων κτιρίων σε έργα τέχνης που θα κοσμούν τα κτίρια αυτά.
Για το ζήτημα των πολύ σημαντικών αρχαίων ευρημάτων στο Μετρό Θεσσαλονίκης ο Υπουργός βεβαίωσε ότι θα ζητήσει από την Αττικό Μετρό να εργαστεί προς αναζήτηση των καλύτερων σχετικών λύσεων.
Αναφορικά με τις απορροφήσεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων των ΕΣΠΑ, ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή η απορρόφηση είναι περίπου 55%, αλλά εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2015, οπότε και λήγουν τα προγράμματα, θα έχει επιτευχθεί ποσοστό απορρόφησης 90%. Για το Σ.Ε.Σ. δήλωσε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις στα τέλη του 2014.
Τέλος, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Υπουργείου.
Αναφορικά με τον έλεγχο που διεξάγεται για τις μετατροπές συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ο Υπουργός δήλωσε πως δεν είναι πλήρως ενημερωμένος, αλλά, αν έχουν υπάρξει αναγνωρίσεις πλασματικών προϋπηρεσιών, είναι προβληματικό. Υπήρξε συμφωνία ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πλαστών πτυχίων. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν την ανησυχία τους ότι μέσα από τις διαδικασίες ελέγχου δημιουργείται δεξαμενή απολύσεων.
Για το θέμα των 187 υπαλλήλων του Υπουργείου, οι οποίοι, παρότι έχει δημοσιευθεί ΦΕΚ διορισμού από το Δεκέμβριο του 2010, ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί, ο Υπουργός απάντησε ότι έχουν ήδη προσληφθεί 30, και σταδιακά θα προσληφθούν και οι υπόλοιποι, χωρίς όμως να δεσμευτεί χρονικά.
Σχετικά με τη νέα απαράδεκτη προϋπόθεση ύπαρξης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απαραίτητου προσόντος διορισμού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Υπουργός δεσμεύτηκε πως άμεσα θα κατατεθεί τροπολογία που θα καταργεί αυτή την προϋπόθεση.
Μετά τη συνάντηση οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση: «Κατά τη συνάντησή μας με τον Υπουργό, θέσαμε μερικά από τα πάμπολλα ζητήματα που απασχολούν τον πολιτισμό. Αποσπάσαμε ενημέρωση, όχι όμως ικανοποιητικές δεσμεύσεις. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα θέματα αυτά και θα επανέλθουμε. Είναι ανάγκη να γίνουν πράξη στη χώρα οι δημόσιες πολιτιστικές επενδύσεις οι οποίες είναι πολλαπλά ανταποδοτικές, όπως άλλωστε και ο κύριος Υπουργός συμφώνησε. Ως Αξιωματική Αντιπολίτευση σήμερα και ως Κυβέρνηση αύριο, σε συνεργασία με τις καλλιτεχνικές και τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετατραπούν τα εύκολα λόγια σε απαραίτητα έργα».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ε.Ε.Κ.Ε.) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

            

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία Τρίτη 23.9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή μας στην αυριανή, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα στείλουμε ηχηρό μήνυμα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης που συνεχίζει τον αυταρχικό της κατήφορο με συνεχείς απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και με την επιστράτευση της δικαιοσύνης προκειμένου να ποινικοποιήσει το δίκαιο αγώνα μας και να καταργήσει το δικαίωμά μας στην απεργία.
Η αυριανή 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει στόχο την υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, ενάντια στην πολιτική συρρίκνωσης και παράδοσής τους στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο, αλλά και την ανάδειξη της αντίθεσης των εργαζομένων στην κυβερνητική πολιτική των απολύσεων, της ανεργίας, της φοροληστείας και των ιδιωτικοποιήσεων.
Όλοι και όλες στην 24ωρη απεργία και στα απεργιακά συλλαλητήρια
αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014
• Να καταγγείλουμε την Κυβέρνηση και την αυταρχική πολιτική της και να υπερασπιστούμε τον πολύμηνο καθολικό αγώνα μας για το δικαίωμα στην εργασία των χιλιάδων συναδέλφων μας που απολύθηκαν ή αντιμετωπίζουν την απειλή της απόλυσης και για την επαναλειτουργία όλων των υπηρεσιών που καταργήθηκαν
• Να ακυρώσουμε στην πράξη το νόμο 4250/2014 με στόχο την κατάργησή του συνεχίζοντας την Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί έξω από το κτήριο του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121) στις 9:30πμ, την ώρα που θα εκδικάζεται η προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης που δικαιώνει τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, που συνεχίζουν μαζί με όλους τους απολυμένους το δίκαιο μακροχρόνιο αγώνα τους.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Έχουμε όλοι μας πολύ σοβαρούς λόγους για τη συμμετοχή στην Απεργία.
Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στην Απεργία 
και στη μόνιμη και σταθερή εργασία.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Print Friendly

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

η ΑΔΕΔΥ συνεχίζει τις κινητοποιήσεις

oxi-aksiologisi-xeiragogisi2
Δεδομένη είναι η απόφαση της ΑΔΕΔΥ να συνεχίζει τις κινητοποιήσεις της ενάντια στην «αξιολόγηση», παρά την προσπάθεια ποινικοποίησής της και τη δικαστική απόφαση που κρίνει την αποχή – απεργία ως παράνομη και καταχρηστική. Η Συνομοσπονδία των δημόσιων υπαλλήλων αποφάσισε να επαναπροκηρύξει την απεργία, παρά την δικαστική απόφαση, και καλεί αύριο σε σύσκεψη τις ομοσπονδίες του Δημοσίου. Επίσης, κήρυξε 24ωρη απεργία, στις 23 Σεπτεμβρίου, και συγκέντρωση έξω από τον Άρειο Πάγο, ημέρα κατά την οποία εκδικάζεται στο ανώτατο δικαστήριο η υπόθεση των καθαριστριών.
Η καθολική συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές δείχνει το δρόμο του ανυποχώρητου αγώνα και αυτόν θα ακολουθήσουμε, σημειώνει η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και καλεί τους εργαζομένους (σε υπουργεία, στον τομέα της υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση κ.λπ.) να συνεχίσουν την απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την «αξιολόγηση» (έντυπα αυταξιολόγησης, εκθέσεις αξιολόγησης συναδέλφων, βαθμολογία συναδέλφων, αξιολόγηση σχολικών μονάδων κλπ), αλλά και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον «επανέλεγχο» της μετατροπής συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου, σε αορίστου χρόνου, με την εκ των υστέρων αλλαγή των κριτηρίων, που επίσης προβλέπεται στο συγκεκριμένο νόμο.
Η συνδικαλιστική παράταξη ΜΕΤΑ καλεί όλους τους εργαζομένους να μην πτοούνται από τέτοιες αποφάσεις και να συνεχίζουν να αγωνίζονται για την ανατροπή της κυβέρνησης και όλων όσοι υπηρετούν πιστά τα μνημόνια, που κάθε άλλο παρά καλό έχουν φέρει στην εργατική τάξη, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και την ελληνική κοινωνία. 
Η Δικαιοσύνη, λοιπόν, ξαναδάγκωσε τους «ξυπόλυτους». Μήπως να περιμένει κανείς ότι θα τους ντύσει και στο «χακί»;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥΗ Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014, συνεδρίασή της και μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε «παράνομη και καταχρηστική» την Απεργία – Αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε:
  • Καταγγέλλει την Κυβέρνηση που συνεχίζοντας την αυταρχική και αντιλαϊκή πολιτική της επιστρατεύει τη δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσει τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο. Έναν αγώνα που έχει την καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων, έναν αγώνα που υπερασπίζεται τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά ενάντια στην πολιτική συρρίκνωσης και παράδοσής τους στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
  • Διακηρύσσει ότι παράνομη και καταχρηστική είναι η πολιτική των απολύσεων, της ανεργίας, της φοροληστείας και των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.
  • Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μας για την ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 με στόχο την κατάργησή του. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει νέα Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14, καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας του εκπαιδευτικού έργου.
  • Καλεί τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μέσα από συλλογικές διαδικασίες (Γενικά Συμβούλια και Γενικές Συνελεύσεις αντίστοιχα) να κηρύξουν Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω και να αποφασίσουν το πρόγραμμα δράσης για το χώρο τους.
  • Την κήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014.Με τη συμμετοχή μας στην Απεργία θα στείλουμε ηχηρό μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών αγώνων και των σχεδίων πλήρους κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος. Σε αυτή την πολιτική εντάσσεται η δικαστική απόφαση που «απαγορεύει να κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο μέλλον Απεργία με τα ίδια αιτήματα»!!! Θα απαιτήσουμε να επαναπροσληφθούν όλοι-ες οι απολυμένοι-ες εργαζόμενοι στο Δημόσιο και να επαναλειτουργήσουν όλες οι δομές και υπηρεσίες που καταργήθηκαν με την ταυτόχρονη επάνοδο όλων των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν. Τέλος, με την Απεργία μας στις 23/9/2014 και με τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων μας, διεκδικούμε λύσεις στα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην πρόσφατη απόφαση του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (21.8.2014).
Καλούμε όλους τους συναδέλφους-ισσες στα απεργιακά συλλαλητήρια την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί έξω από το κτήριο του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121) την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30πμ, την ώρα που θα εκδικάζεται η προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης που δικαιώνει τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, που συνεχίζουν μαζί με όλους τους απολυμένους το δίκαιο μακροχρόνιο αγώνα τους.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στα πλαίσια των κινηματικών δράσεων ενάντια στην αξιολόγηση και στον επαναπροσδιορισμό με νέα κριτήρια της μετατροπής των Συμβάσεων από Ορισμένου Χρόνου ή Έργου σε Αορίστου Χρόνου που σκοπό έχουν την απόλυση χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, καλεί τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των σωματείων καθώς και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που διοργανώνουν η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΠΟΕ – ΥΠΠΟ και άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15). 
Μετά θα ακολουθήσει  πορεία στο κτήριο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. – Λεωφ. Συγγρού 60).
Συνάδελφισσες, συνάδελφοι,
Η νέα προσφυγή της Κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη που ζητά νακηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία εφαρμογής του Ν.4250/2014 δείχνει ξεκάθαρα πλέον πως η Κυβέρνηση θορυβημένη από την αποφασιστικότητα των εργαζομένων
προχωρά σε αυταρχικές επιλογές με αποτέλεσμα να βουλιάζει όλο και ποιο βαθιά στον αντιδημοκρατικό βούρκο.Με τους αγώνες μας ενάντια στην αξιολόγηση και στον
επαναπροσδιορισμό με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων αποδείξαμε πως η Κυβέρνηση και οι δανειστές τους οποίους υπηρετεί δεν είναι ανίκητοι.
Η Ε.Ε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους συναδέλφους να μαζικοποιήσουν
και να δυναμώσουν τους αγώνες το επόμενο διάστημα. Να συμμετέχουν
μαζικά στην απεργία-αποχή που αποφάσισε το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αλλά
και στις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε
όλη τη χώρα.Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

διαδήλωση στη ΔΕΘ

Σεπτέμβρης. Ένας ιδιαίτερος μήνας, η ουσιαστική αρχή μιας νέας χρονιάς. Ένας μήνας που συνηθίζουμε να προγραμματίζουμε, να κάνουμε σχέδια και όνειρα. Κάποτε έτσι είχαν τα πράγματα, όμως στις μέρες μας, τις μέρες των μνημονίων οι προγραμματισμοί και τα όνειρα για την νέα χρονιά έχουν δώσει την θέση τους στην κατήφεια, τα προβλήματα, τον φόβο. Πως θα αποφύγουμε τα νέα μέτρα, πως θα πληρώσουμε τις κάθε είδους δόσεις, τους φόρους, πως θα αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, αν έχουμε ή θα έχουμε δουλειά, πόσο θα κοστίσει το σχολείο για τα παιδιά... και ας ελπίσουμε να μην αρρωστήσει κανείς.
Και αν εμείς δεν μπορούμε πια να σχεδιάσουμε την ζωή μας, η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα συνεχίζει να σχεδιάζει ενάντια στον λαό και τη χώρα και υπέρ των λίγων και μεγάλων συμφερόντων. Πουλάει τον δημόσιο πλούτο, τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, τις δημόσιες εκτάσεις, τις παραλίες, τα μνημεία, τον φυσικό πλούτο της χώρας. Συνεχίζει την παράλογη φοροεπιδρομή, απειλεί τα σπίτια μας με κατασχέσεις. Την ίδια στιγμή ξεριζώνει με κάθε τρόπο την αγροτική παραγωγή, με πιο χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα την καταστροφή των παραγωγών από το παράλογο εμπάργκο. Ακόμα και ο πολυδιαφημισμένος τουρισμός που θα έδινε ανάσα στην οικονομία αποδεικνύεται ότι γεμίζει τις τσέπες των λίγων κερδοσκόπων, ενώ ελάχιστα κερδίζουν οι τοπικές κοινωνίες, οι δε εργαζόμενοι στον τουρισμό υποφέρουν κακοπληρωμένοι και οι περισσότεροι από αυτούς σε καθεστώς μαύρης εργασίας. Η παιδεία και η υγεία συνεχίζουν συστηματικά να κατεδαφίζονται μαζί με κάθε κοινωνικό δικαίωμα, το δε ασφαλιστικό σύστημα το οποίο έχει “εξυγιανθεί” 2-3 φορές , τώρα οδηγείται στην οριστική του διάλυση λόγω των τελευταίων μνημονιακών νόμων!
Ο Σεπτέμβρης όμως ήταν πάντα και μια νέα αφετηρία. Πέρα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούσε πάντοτε και μια έναρξη της πολιτικής χρονιάς, μια ευκαιρία ώστε να εξαγγέλλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις τα σχέδια τους για την οικονομία, αλλά και να διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι για τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην χώρα εδώ και αρκετά χρόνια.
Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Κατ' αρχήν εξαγγελίες δεν υπάρχουν.  Ο κ. Σαμαράς πέρυσι δεν έδωσε καν συνέντευξη τύπου, ενώ φέτος ετοιμάζεται να μοιράσει ελπίδες και καθρεφτάκια, βαφτίζοντας το ψάρι κρέας, φοβούμενος ότι οι εκλογές μπορεί να είναι πολύ κοντά.  Θα ακούσουμε πιθανά και πάλι το παραμύθι της επιτυχίας και του success story μαζί με διάφορα νούμερα που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματική ζωή. Όμως η πολιτική της κυβέρνησης όχι μόνο είναι καταστροφική αλλά δεν επιτυγχάνει καν τους στόχους που η ίδια θέτει. Το χρέος αυξάνει, η ανεργία παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη ενώ και αυτοί που εργάζονται πληρώνονται με χαρτζιλίκι. Η οργή ξεχειλίζει και όλοι αντιλαμβάνονται ότι η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και της πολιτικής της είναι προϋπόθεση επιβίωσης όλων μας.
Πρόσφατα η Αργεντινή έδειξε ότι οι χώρες, και οι λαοί μπορούν να διαθέτουν αξιοπρέπεια, μπορούν να αντιστέκονται, μπορούν και να κερδίζουν. Σίγουρα μπορούν και οφείλουν να δίνουν μάχη υπέρ του λαού και της χώρας και ενάντια στους κάθε λογής κερδοσκόπους. Αυτό το παράδειγμα τρομοκράτησε την κυβέρνηση και αμέσως έθεσε σε λειτουργία έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό για να νομίζει ο κόσμος ότι η Αργεντινή καταστράφηκε από την στάση αξιοπρέπειας. Έφτασαν στο σημείο με την βοήθεια των φίλα προσκείμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης να παραποιούν πλήρως την πραγματικότητα. Αυτό είναι και η απόδειξη ότι από την διαπραγμάτευση για το ελληνικό χρέος που θα γίνει αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλό. Η κυβέρνηση πηγαίνει στο Παρίσι ήδη παραδομένη. Όπως το πολυδιαφημισμένο PSI παλιότερα αντί να μειώσει το χρέος απλώς κατέστρεψε τα ταμεία μας και τους μικροομολογιούχους έτσι και τώρα αν μια κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να συγκρουστεί τίποτε θετικό δεν μπορούμε να περιμένουμε.
Βασική δύναμη της κυβέρνησης δεν είναι η ελπίδα αλλά ο φόβος που σκορπάει στην κοινωνία. Φόβος για το μέλλον, για την καθημερινότητα, φόβος για τον διπλανό μας άνθρωπο. Όσο ο κόσμος φοβάται, τόσο αυτοί πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να κυβερνάνε. Αλλά η ελπίδα και όχι ο φόβος είναι αυτή που θα φέρει την μεγάλη ανατροπή. Η κυβέρνηση της αριστεράς και μια μεγάλη στροφή στην οικονομία και την χώρα είναι μια ρεαλιστική προοπτική για το ερχόμενο διάστημα.
Αυτός ο Σεπτέμβρης λοιπόν μπορεί να είναι αφετηρία αντίστασης και ελπίδας μέσα από τις κινητοποιήσεις, αλλά και μέσα από την έναρξη της διαβούλευσης με την κοινωνία της εναλλακτικής προγραμματικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από την κρίση και την κοινωνική σωτήρια. Γιατί μόνο η ίδια η κοινωνία μπορεί να φέρει την ελπίδα ξανά. Όσο ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ψάχνουν τους 180 βουλευτές για να συνεχίσουν την καταστροφική πολιτικής τους, ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και απλούς πολίτες που μπορούν να πιστέψουν σε ένα διαφορετικό δρόμο αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και δημοκρατίας και να αλλάξουν πραγματικά την χώρα.
Στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη η κοινωνία πρέπει να είναι παρούσα!
Με αφετηρία αυτό τον Σεπτέμβρη η κοινωνία πρέπει να πει ένα θεαματικό "φτάνει πια" στις καταστροφικές πολιτικές της συγκυβέρνησης και να δώσει το σύνθημα της πτώσης της. Να μπει στην συζήτηση για την έξοδο από την καταστροφή και  να πάρει πάνω της την αλλαγή πορείας.
Μετά από 5 χρόνια μνημονίων το 2014 μπορεί να γίνει το έτος της ανατροπής που τόσο ανάγκη έχουμε!

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Αναστασία Λαζαριδου, επιστολή για τα διαλαμβανόμενα στην Αμφιπολη

«Κανείς δεν γνώριζε την Αμφίπολη, μέχρι, μεσούντος του Αυγούστου, ο πρωθυπουργός μας εμφανίστηκε, αυτή τη φορά σε ρόλο Ιντιάνα Τζόουνς. Πρόκειται για ένα χωριό, το οποίο δύσκολα βρίσκεις, καθώς η ταμπέλα στην Εγνατία γράφει προς Πρώτη Σερρών, πατρίδα του εθνάρχη, άρα σημαντικότερη.
Ο πατέρας μου Δημήτρης Λαζαρίδης, κλασικός αρχαιολόγος, εγκαταστάθηκε, μετά τον πόλεμο και τις σπουδές του στη Σαλονίκη, στην Καβάλα. Το πεδίο έρευνάς του ήταν εξαιρετικά ευρύ και περιελάμβανε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Σαν παιδί τον ακολουθούσα στις ανασκαφές της Θάσου και της Σαμοθράκης, κάνοντας επικίνδυνα ταξίδια στη θάλασσα, τα πρώτα χρόνια με γρι-γρι.
Εστησε το νέο Μουσείο Καβάλας, Θάσου, Αμφίπολης. Εκανε ανασκαφές στα Αβδηρα και τη Μαρώνεια, όπου στο μουσείο υπάρχει αίθουσα «Δημήτρη Λαζαρίδη». Αναστήλωσε τα αρχαία Θέατρα Θάσου και Φιλίππων κ.λπ.
Η χούντα τον απομάκρυνε για 7 χρόνια. Οταν επέστρεψε αφιερώθηκε στις ανασκαφές της Αμφίπολης, σημαντικής αποικίας των Αθηναίων, λόγω του χρυσοφόρου Παγγαίου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ανασκαφές του χρησιμοποιούσε σαν πολύτιμο οδηγό τον ιστορικό Θουκυδίδη, εξόριστο τότε στη σκαπτή ύλη Παγγαίου.
Το ενδιαφέρον του για την Αμφίπολη είχε αρχίσει απ’ το 50. Εσκαψε τούμπες με μακεδονικούς τάφους και σημαντικά ευρήματα. Οι πολιτικοί τότε δεν ενδιαφέρονταν για τις ανασκαφές. Με μία εξαίρεση. Το ’54 η Φρειδερίκη κι ο Παύλος Γλίξμπουργκ επισκέφθηκαν το Μουσείο Θάσου. Ο πατέρας μου είχε βρει ένα αγαλματάκι με ένα δελφινάκι, την Αφροδίτη στην πλάτη του και τον Ερωτα να παίζει στην ουρά του. Η Φρειδερίκη το ’θελε για την προσωπική της συλλογή. Ο πατέρας μου, επιστρατεύοντας τη διπλωματικότητά του, της είπε ένα έμμεσο μεν, πλην σαφέστατο «όχι». Το «όχι» αυτό και καταγράφηκε και πληρώθηκε το ακριβό του τίμημα.
Ως φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής απ’ το ’70-’75, τον βοήθησα με αποτυπώσεις στο τείχος της πόλης, μήκους 7 χλμ., της αρχαίας πασσαλόπηχτης γέφυρας στον Στρυμώνα, απ’ όπου και το όνομα Αμφι-πολη, ελληνιστικά σπίτια, τον κατασκευασμένο τύμβο Καστά, όπου η πρώτη του ανασκαφική τομή ήταν πάνω στον εν λόγω τάφο, αλλά δεν είχε λεφτά να συνεχίσει. Βρήκε ωστόσο ένα νεκροταφείο της γεωμετρικής εποχής.
Ανάμεσα στις πολλές βοηθούς του που πέρασαν, ήταν και η μαθήτριά του Καίτη Περιστέρη. Ο πατέρας μου ήταν γενναιόδωρος άνθρωπος και γενικά μοίραζε τομείς στις βοηθούς του, υπό την αδιάκοπη γκρίνια της μάνας μου, στην οποία απαντούσε στερεότυπα ότι δεν του φτάνουν 10 ζωές για να δημοσιεύσει τα ευρήματά του. Ισως διαισθανόταν πως θα πεθάνει νέος. Ισως, εκ των υστέρων η μάνα μου να ’χε δίκιο.
Φέτος το καλοκαίρι, εκτός των άλλων, ζήσαμε την εθνικιστική παράκρουση της Αμφίπολης.
Με φρίκη έβλεπα τον πρωθυπουργό, τους κ.κ. Τασούλα και Μενδώνη και τα ΜΜΕ να επιβλέπουν την ανασκαφή.
Γιατί τόσος όψιμος ζήλος; Κι από πού κι ώς πού, κι αυτό αποτελεί ύβριν, της οποίας επέρχεται τιμωρία, το επιστημονικό έργο συντελείται σε καθεστώς άγρυπνης παρακολούθησης από άσχετους προς το επάγγελμα; Ο καταβασανισμένος λαός μας χρειάζεται μια μεγαλειώδη αφήγηση, μιας μεγαλειώδους ιστορίας, που εξικνείται ώς τον Σαγγάριο, όπου πνίγηκε μεθυσμένος ο Μεγαλέξανδρος, την Αίγυπτο, τη Σαμαρκάνδη, τη Βακτριανή κ.λπ.;
 Εύχομαι ο τάφος να μην είναι συλημένος και να προκύψει κάτι στην αρχαιολογική έρευνα. Εδώ θέλω να θυμίσω έναν άλλο μεγάλο αρχαιολόγο, τον Γιώργο Χουρμουζιάδη, προϊστορικό αρχαιολόγο, ο οποίος δημιούργησε μια σχολή αρχαιολόγων για τους οποίους ένα λιοκούκουτσο του 7000 π.Χ. είναι εξίσου σημαντικό από αρχαιολογική σκοπιά μ’ ένα χρυσό στεφάνι.

Οι λόγοι που με τσίγκλισαν να γράψω τα παραπάνω είναι:

• Φόρος τιμής στη μνήμη του πατέρα μου.
• Οργή και αγανάκτηση για το υπερθέαμα και την αμετροέπεια ανθρώπων, που λόγω βεληνεκούς όφειλαν να ‘ναι πιο συγκρατημένοι.
• Θυμός, γιατί πολιτικοί που απαξιώνουν τον πολιτισμό και ξεπουλούν αρχαιολογικές περιοχές (Ναός Ζωσιμαίου Απόλλωνα στον Αστέρα Βουλιαγμένης, Αμνισός, Ισσός, κ.λπ.), που απολύουν έμπειρους μαρμαροτεχνίτες, σχεδιαστές, συντηρητές, εργάτες ανασκαφών κ.λπ. και αγνοούν τη λεπτή και προσεκτική ανασκαφική διαδικασία, που γίνεται με πενιχρά οικονομικά και αγάπη για τη δουλειά, λησμονιούνται.

*Αναστασία Λαζαρίδου - Αρχιτέκτων